Alla medlemsföretag inom Örbyhus-Tobo-Vendels
Företagarförening hälsas härmed varmt välkomna
till Årsmöte.

Plats: GSP Produktion AB, Stationsvägen 4, ÖRBYHUS
Datum: Torsdag den 13 februari 2020
Tid: Klockan 19.00
Vi inleder kvällen med en lättare förtäring, som sponsras av
Swedbank.
Östen berättar om värdföretaget GSP och vi får tillfälle att titta på
produktionen.
Sedvanliga Årsmötesförhandlingar med val av styrelse mm
Ta tillfället i akt att medverka med frågor och funderingar.

För mer info ring:
Ewa Erixon 070-6999228
Annika Johansson 070-3493115

Hälsningar Styrelsen i ÖTV