ÖTV - Frågor

Har du någon fråga som rör kommunen eller frågor där vi behöver hjälpas åt att påverka hör av dig!

 

ÖTV Företagarförening deltar i Näringslivsrådet Tierps kommun och NIS – Näringsliv i Samverkan (i Tierps Kommun).
De är två olika sammanhang där vi kan delta och påverka inom och utanför vår kommun.

 

Näringslivsrådet

Kommunledning och representanter från näringslivet i kommunen träffas minst 4 gånger per år. Målet med näringslivsrådets verksamhet är att underlätta företagande i kommunen genom en ömsesidig och stimulerande dialog mellan kommunen och näringslivet. Frågor som diskuteras är exempelvis kompetensförsörjning, den ekonomiska utvecklingen och dess utmaningar, centrumutveckling och kommunikationer. Ett gott företagsklimat ska på sikt ge en positiv utveckling och tillväxt för kommunen och dess företag vilket också ökar förutsättningarna för fler arbetstillfällen.

 

NIS – Näringsliv i samverkan är en ideell förening som bildades 2014

Är en sammanslutning bestående av Företagare i Tierps Kommun-FTK, Örbyhus, Tobo, Vendel Företagarförening-ÖTV, Tierps Kommun samt de kommunala bolagen TEMAB och Tierpsbyggen. Varje medlem är representerad i föreningens styrelse.
Föreningen har som ändamål att främja en god samverkan mellan våra medlemmar, samt andra för näringslivet relevanta aktörer. Viktigt är också såklart att aktivt driva för företagen i Tierp Kommuns gemensamma frågor.
Föreningen är delaktig i och arrangerar olika event såsom Företagargalan och Företagarkvällen bland annat.