ÖTV - Styrelsen

Ordförande

Mats Johansson

070-5793915

Vice Ordförande

Östen Lövén

070-2777190

Kassör

Annika Johansson

070-3493115

Sekreterare

Ewa Erixon

070-6999228

Ersättare

Marcus Freij

073-8136977

Ersättare

Roger Strömberg

070-3456461

Ledamot

Rickard Löthman

070-6630499

Ledamot

Thomas Carlsson

070-6129503

Ledamot

Per Eksell

073-0732223

Ledamot

Anders Gripemo

070-7345828

Valberedning

Kristofer Enander

070-3125393

Valberedning

Magnus Akne

070-5081518

Revisor

Christer Eriksson

Revisor

Conny Mellberg