ÖTV - Styrelsen

Ordförande

Östen Lövén

070-2777190

ViceOrdförande

Marcus Freij

073-8136977

Kassör

Annika Johansson

070-3493115

Sekreterare

Ewa Erixon

070-6999228

Ledamot

Erik Övragård

072-1816381

Ledamot

Mats Johansson

070-5793915

Ledamot

Per Eksell

073-0732223

Ersättare

Henric Alvén

070-2503155

Ersättare

Thomas Forsström

073-3589090

Valberedning

Kristofer Enander

070-3125393

Valberedning

Magnus Akne

070-2868523

Valberedning

Elisabet Söderström

076-3112930

Revisor

Christer Eriksson

Revisor

Conny Mellberg