ÖTV - Styrelsen

Ordförande

Östen Lövén

070-2777190

ViceOrdförande

Marcus Freij

073-8136977

Kassör

Annika Johansson

070-3493115

Sekreterare

Ewa Erixon

070-6999228

Ledamot

Rickard Löthman

070-6630499

Ledamot

Mats Johansson

070-5793915

Ledamot

Per Eksell

073-0732223

Ledamot

Anders Gripemo

070-7345828

Ersättare

Thomas Carlsson

070-6129503

Ersättare

Erik Övragård

072-1816381

Valberedning

Kristofer Enander

070-3125393

Valberedning

Magnus Akne

070-5081518

Valberedning

Elisabet Söderström

070-3125393

Revisor

Christer Eriksson

Revisor

Conny Mellberg