inbjudanJonlarsvägen 5
Tisdag 28 maj 15.30 – 17.15

Vill du sätta upp solceller på ditt företags tak? Energi- och
klimatrådgivarna bjuder in till ett studiebesök av både tak- och
markanläggning hos Tierps byggnadsplåtslageri AB. Det blir en
matnyttig eftermiddag med information om hur du ska gå
tillväga och möjligheter för ditt företag.

15.30 – 15.45 Fika finns uppdukat
15.45 – 17.15 Information och visning av anläggning

Anmäl dig
Skicka namn och kontaktuppgifter till
energiradgivning@uppsala.se senast måndag 27 maj

Inbjudan_till_studiebesok_solceller_28_maj_2019_CEK