Pga rådande pandemi sker mötet digitalt via Zoom

Datum:     Torsdag den 8 april 2021

Tid:          Klockan 19.00

Efter anmälan som vi vill ha senast måndag 5 april skickar vi en länk till mötet.

Sedvanliga Årsmöteshandlingar mailas efter anmälan.

Ta tillfället i akt att medverka med frågor och funderingar.

För mer info/anmälan ring:

Annika Johansson    070-349 3115

Ewa Erixon              070-699 9228

Örbyhus 2021-03-25

Hälsningar Styrelsen i ÖTV Företagarförening