Styrelsen 2014

Ordförande:                                              

Östen Lövén    arbetsutskottet

070-2777190 

Vice ordförande:

Per Eksell

0761-710552

Kassör:

Elisabeth Dannberg    medlemsansvarig

070-6738532

Sekreterare:

Ann-Charlotte Andersson

073-1835393

Övriga Ledamöter:

Torbjörn Wiking

070-5167688

Rickard Löthman    aktiverare, arbetsutskottet

070-6630499

Thomas Carlsson

070-5334379                               

Mats Johansson    Näringslivsrådet kommun

070-5793915    

Maria Nilsson    Näringslivsrådet kommun

070-3774414

 

Ersättare:

Ewa Erixon        medlemsansvarig

070-6999228

Jörgi Lager        webbansvarig      

070-2539316  

Peter Hedén       aktiverare, arbetsutskottet

070-3256398                                                                 

Valberedning:

Åke Andersson     sammankallande         

070-2176757

Magnus Akne

070-5081518

Bosse Jansson

                                                 

Revisorer:

Carl-Olof Eriksson,     Christer Eriksson