Örbyhusmacken

 Välkommna !

 

Vid fel ring vår jourtelefon

               072-5664830

Ordförande:

Ingvar Persson,

iggepe@telia.com

Sekreterare:

Ewa-Lotta Mattsson,

ewa-lotta@telia.com

Kassör:

Ewa Erixon,

teschakt@teschakt.se

Ledamöter:

Sivert Wijk, 

swijk@telia.com

 

Lars-Göran Blom,

info@sitt-ab.nu

 

Tomas Pettersson,

lovudd@hotmail.se

Suppleanter:

Eva Dannberg,

evadannberg@telia.com

 

Ralph Jansson,

ralphjansson@telia.com

ÖRBYHUSBYGDENS BYALAGS EKONOMISKA FÖRENING

STADGAR

Bankgiro nummer:        659-0814